HET IMMERSE PROJECT

De algemene strategie van IMMERSE is om het Digital Momentary Mental Health device (DMMH) over te dragen van een onderzoeksinstrument naar een klinisch prototype dat klaar is voor gebruik in de klinische praktijk. De DMMH transfer werkpakketten omvatten de ontwikkeling van het prototype van DMMH (WP2), het databeheer, databeveiliging en interoperabiliteit, en het koppelen van DMMH aan de lokale patiëntendossiers (WP3) en modellering en statistiek voor het ontwikkelen van zowel basisstatistieken voor datavisualisatie als machine learning modellering (WP4). We willen ook de belangrijkste barrières en facilitatoren voor de implementatie en schaalvergroting van DMMH in de dagelijkse geestelijke gezondheidszorg identificeren en wegnemen, waarbij we ons zowel richten op het betrekken van stakeholders, inclusief gebruikers, clinici en ziekenhuismanagement (WP5) als op het ethische en wettelijke kader (WP6). Vervolgens zullen we een prospectieve implementatiestudie uitvoeren in 4 EU landen om de implementatieprocessen, -resultaten en -kosten van DMMH in de reguliere geestelijke gezondheidszorg te evalueren (WP7). Tenslotte zullen we een op maat gemaakt plan ontwikkelen voor verdere verspreiding en exploitatie, waarbij DMMH wordt opgeschaald naar de bredere markt van de klinische geestelijke gezondheidszorg (WP 1 en 8).