IMMERSE blog

Volg ons Twitter-account @Immerse_Project om op de hoogte te blijven.

Koraima Sotomayor-Enriquez

PhD student

University of Eidenburgh

12/06/2023

Weet je nog wat je vorige woensdag om 15:40 uur aan het doen was? Hoe vaak heb je vandaag je telefoon gebruikt? Heb je jezelf vandaag betrapt op het proberen te begrijpen van jouw of anderen hun intenties, gedragingen of emoties? Wat de antwoorden op deze vragen ook zijn, drie dingen zijn zeker. Ten eerste, je kunt het moeilijk vinden om te herinneren wat je vorige week woensdag om 15:40 uur aan het doen was. Ten tweede, als je een mobiel apparaat hebt, is het zeer waarschijnlijk dat je het vandaag meerdere keren hebt gebruikt. Ten derde, nadat je de laatste vraag hebt gelezen, ben je misschien ongemerkt bewust geworden van jouw intenties, gedragingen of emoties - en misschien ook die van anderen. In eerste instantie lijken al deze vragen volledig ongerelateerd. Echter, al deze vragen zijn met elkaar verbonden, en we bestuderen ze in het IMMERSE-project.


Het IMMERSE-project is een lopend multidisciplinair project dat een groep onderzoekers uit vier Europese landen (België, Duitsland, Schotland en Slowakije) samenbrengt om de implementatie van een app (een 'Digitale Mobiele Geestelijke Gezondheid' tool) in de routine geestelijke gezondheidszorg te vertalen. Als het klinkt als een zeer groot project, dan heb je het juiste idee begrepen.


Ik werd aangetrokken tot dit project vanwege de benadering van het bestuderen van geestelijke gezondheid, digitale uitdagingen, en de potentiële mogelijkheden om te onderzoeken hoe onze geesten te maken hebben met tegenspoed en stress. Ik vond ook het idee leuk om te bestuderen hoe we omgaan met de uitdagingen van het dagelijks leven. Niettemin, voordat ik doorga met deze blog over mijn promotieonderzoek, is het cruciaal om te begrijpen wat voor soort app we hebben ontwikkeld, hoe de studie is ontworpen, en wat mentalisatie is.


De digitale mobiele geestelijke gezondheidstool die is gecreëerd in het IMMERSE-project (Therapy Designer) verzamelt Ecological Momentary Assessment (EMA) gegevens van deelnemers aan de studie. Dit gebeurt via meldingen die worden ontvangen in de mobiele app, waar deelnemers worden gevraagd om meerdere keren per dag korte vragen te beantwoorden. Deze vragen gaan over hun stemming, hun context, en andere psychologische vermogens (waaronder mentalisatie). Het idee achter EMA komt uit de ecologische psychologie. Ecologische psychologie is gebaseerd op het idee dat onze emoties, gedachten en copingstrategieën plaatsvinden in een specifieke context. Dus, onze welzijn en geestelijke gezondheid veranderen afhankelijk van onze nabije en verre omgeving. Ik geloof dat het erkennen van de agency van individuen naast de invloed van hun nabije contextuele factoren ons zou kunnen helpen begrijpen hoe onze geesten unieke capaciteiten hebben om tegenslagen het hoofd te bieden en met stress om te gaan.


De digitale tool (TherapyDesigner) van de IMMERSE-studie legt momentane veranderingen in het dagelijks leven vast. In een tijdperk waarin we dagelijks mobiele telefoons gebruiken om contact te maken met andere mensen, ons geheugencapaciteit uit te breiden (bijvoorbeeld door je contacten op te slaan in je telefoon in plaats van het telefoonnummer van al je kennissen uit je hoofd te leren), en - in sommige gevallen - zelfs onze fitnessactiviteiten bij te houden; zouden we het ook kunnen gebruiken om veranderingen te registreren en te onderzoeken die veerkracht of welzijn bevorderen. Misschien was wat je vorige week woensdag om 15.40 uur aan het doen was iets dat consequent invloed heeft op je welzijn.


Op deze manier kan het gebruik van Ecological Momentary Assessment ons helpen om enkele psychologische vermogens en hun veranderingen in de loop van de tijd te verkennen. Dit is echter niet de enige


Mentalisatie heeft betrekking op onze capaciteit om anderen van binnenuit te zien en onszelf van buitenaf; het is een vermogen dat ons helpt om ons eigen en andermans gedrag en intenties te voorspellen. Het is een vermogen dat ons helpt de relationele wereld om ons heen te begrijpen (Bateman & Fonagy, 2019). In de psychologie stellen wetenschappers voor dat deze capaciteit een stabiele eigenschap is. We mentaliseren echter niet altijd actief over onszelf en anderen. In feite, aangezien mentalisatie een diep sociaal vermogen is, zal het sterk afhankelijk zijn van stress en andere sociale factoren. Onze mate van mentalisatie zal gedurende de dag fluctueren, en we zullen zelden langdurig in een mentaliserende of niet-mentaliserende toestand blijven. Daarom is mentalisatie iets dat we op verschillende tijdstippen van de dag gebruiken en het helpt ons om relationele omgevingen te navigeren.


Als je een kamer vol mensen zou vragen wat zij denken dat de actieve ingrediënten zijn voor mensen om veerkrachtig te zijn of vatbaar voor geestelijke gezondheidsproblemen, zou je zeker meerdere antwoorden krijgen. Echter, op de een of andere manier zouden die antwoorden mogelijk mentale vermogens, de veranderende context en de uitdagingen van het bestuderen ervan weerspiegelen. Ik vond deze bewustwording van onszelf en anderen intrigerend, en ik geloof dat mentalisatie - hoe het in de loop van de tijd en in verschillende contexten verandert - een primaire vaardigheid is die actief onze welzijn en geestelijke gezondheid beïnvloedt. Interessant is dat er wetenschappelijk bewijs is dat aangeeft dat mentalisatievermogens verzwakt zijn bij mensen die geestelijke gezondheidsproblemen hebben, evenals bewijs dat mentalisatie een sleutelfactor is bij het bevorderen van herstel in elk psychotherapeutisch proces (Babl et al., 2022; Lüdemann et al., 2021; Luyten et al., 2020).


Nu, hoop ik dat je kunt zien hoe de drie vragen die ik aan het begin van deze blog stelde, samenkomen om mijn promotieproject te vormen. Ik onderzoek hoe mentalisatie verandert, hoe we ons eigen en andermans gedrag en intenties voorstellen in sociale situaties, hoe mentalisatievermogens in de loop van de tijd veranderen, en hoe ze interageren met andere vaardigheden (zoals copingstrategieën) om actieve ingrediënten te zijn om psychologisch welzijn en veerkracht op te bouwen. Zo complex als het klinkt, is het bestuderen van onze geest in context de beste benadering om de mechanismen van verandering in interventies voor geestelijke gezondheid volledig te begrijpen en hoe die mechanismen veerkracht op lange termijn kunnen bevorderen. Als je tot dit punt in de blog hebt gelezen, hoop ik dat je het veelbelovende effect hebt kunnen waarnemen van het gebruik van onze telefoons om onze geestelijke gezondheid bij te houden, het positieve effect van geïntegreerde mobiele technologie om complexe geestelijke gezondheid te onderzoeken, en de talrijke mogelijkheden om de verandering van mentalisatie in het dagelijks leven te bestuderen binnen het IMMERSE-project.

 

Referenties


  1. Babl, A., Berger, T., Decurtins, H., Gross, I., Frey, T., Caspar, F., & Taubner, S. (2022). A longitudinal analysis of reflective functioning and its association with psychotherapy outcome in patients with depressive and anxiety disorders. Journal of Counseling Psychology, 69(3), 337–347. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/cou0000587

  2. Bateman, A., & Fonagy, P. (Eds.). (2019). Handbook of mentalizing in mental health practice, second edition. American Psychiatric Association Publishing. https://www.ebook.de/de/product/37093812/handbook_of_mentalizing_in_mental_health_practice_second_edition.html

  3. Lüdemann, J., Rabung, S., & Andreas, S. (2021). Systematic review on mentalization as key factor in psychotherapy. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(17). https://doi.org/10.3390/ijerph18179161

  4. Luyten, P., Campbell, C., Allison, E., & Fonagy, P. (2020). The mentalizing approach to psychopathology: State of the art and future directions. Annual Review of Clinical Psychology, 16(1), 297–325. https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-071919-015355
unsplash