Fase I - Betrokkenheid van Eindgebruikers


Eindgebruikers raken steeds meer betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën en producten, zodat deze meer afgestemd zijn op de behoeften en voorkeuren van degenen die het zullen gebruiken. Om het DMMH-systeem — een digitaal systeem ter ondersteuning van therapie — te creëren, betrokken we de potentiële eindgebruikers van dit systeem. In elk land nodigden we 4 verschillende groepen van deelnemers uit om deel te nemen aan een participatief veldonderzoek: cliënten in de geestelijke gezondheidszorg, clinici, ondersteuningsnetwerk voor cliënten en beheerders en managers van de gezondheidszorg.


Alle deelnemersgroepen werden uitgenodigd om een set vragenlijsten in te vullen (deel A) en/of deel te nemen aan een semigestructureerd kwalitatief interview (deel B). Al deze informatie geeft ons meer inzicht in de barrières en facilitatoren, die van invloed kunnen zijn op de implementatie van het DMMH-systeem in de vier deelnemende landen. Het zal ons in staat stellen om meer te leren over de behoeften van deze verschillende deelnemersgroepen en hoe ze het systeem willen gebruiken en implementeren.