DE STUDIES VAN IMMERSE


Het doel van IMMERSE (Implementing Mobile Mental health Recording Strategy for Europe) is de persoonsgerichte geestelijke gezondheidszorg te bevorderen door zorggebruikers te betrekken bij het behandelingsproces en de besluitvorming. Voor dit doel zal IMMERSE een klinisch digitaal gezondheidsinstrument ontwikkelen, Digital Mobile Mental Health (DMMH), gevoed door gegevens van ecologische momentopname (EMA), mobile sensing en machinaal leren. In nauwe samenwerking met belanghebbenden zal de implementatie van de DMMH worden geëvalueerd op 8 locaties in 4 Europese landen (België, Duitsland, Schotland en Slowakije) in een cluster Randomized Controlled Trial (cRCT).