WP6 - Wetgeving


Werkpakket 6 biedt ethische, juridische en data governance begeleiding gedurende het gehele onderzoeksproces, en zorgt er zo voor dat alle onderdelen van het project voldoen aan de bestaande regelgeving in alle landen en instellingen. Daarnaast voert Werkpakket 6 ook ethische, juridische en beleidsanalyses uit om relevante vereisten voor de klinische implementatie van DMMH te identificeren om toekomstige klinische opname van de technologie mogelijk te maken.Leden van het werkpakket

Prof. Ine van Hoyweghen

Professor en het hoofd van het Life Sciences & Society Lab, leider van het Ethical and Legal Framework werkpakket van IMMERSE (WP6)

Dr. Elisa Lievevrouw

Post-doctoraal onderzoeker bij het Life Sciences & Society Lab, en betrokken bij het Ethical and Legal Framework werkpakket van IMMERSE (WP6)

Dr. Luca Marelli

Senior onderzoeksmedewerker bij het Life Sciences & Society Lab, en betrokken bij het Ethical and Legal Framework werkpakket van IMMERSE (WP6)

Mag.Jur. Irene Schlünder

Juridisch expert bij TMF, betrokken bij het Ethical and Legal Framework werkpakket van IMMERSE (WP6)

Stefanie Hampel

Project manager bij TMF, betrokken bij het Ethical and Legal Framework werkpakket van IMMERSE (WP6)