WP5 - Stakeholder Involvement


Zorgen voor een goede algehele gebruikerservaring is cruciaal voor succesvolle adoptie van de DMMH-tool. Werkpakket 5 doet werk naar de gebruikservringen van belanghebbenden om een ​​diepgaand inzicht te krijgen in de gebruikscontext, de technologie die beschikbaar is voor gebruikers en processen voor toe-eigening van technologie. Dit werk informeert de herziening van het initiële DMMH-prototype (WP2), evenals de creatie van implementatiestrategieën en de uiteindelijke realistische evaluatie.


Leden van het werkpakket

Dr. Maria Wolters

Docent Design Informatics bij de School of Informatics, en hoofd van het Stakeholder Involvement werkpakket (WP5)

Dr. Simona Di Folco

Postdoctorale onderzoeker bij UEDIN, betrokken bij de het Stakeholder Involvement werkpakket (WP5) en bij de klinische implementatie (WP7)

Dr. Theresa Ikegwuonu

Onderzoeksmedewerker bij UEDIN, betrokken bij de het Stakeholder Involvement werkpakket (WP5)