Implementing Mobile MEntal health Recording Strategy for Europe


O IMMERSE


IMMERSE (Implementing Mobile MEntal health Recording Strategy for Europe) spája interdisciplinárnu skupinu výskumníkov s cieľom pokročiť v transformácii starostlivosti o duševné zdravie v Európe na skutočnú starostlivosť zameranú na človeka. Sme presvedčení, že liečba by sa mala zameriavať najmä na potreby každého jednotlivca, ktorý hľadá pomoc pri problémoch s duševným zdravím, pričom títo jednotlivci by mali mať aj aktívnejšiu úlohu v procese svojej liečby a rozhodovania.

 

Projekt IMMERSE bude preto vychádzať z 20-ročných skúseností s používaním metodiky zachytávania každodenných zážitkov (Experience Sampling Methodology - ESM), techniky štruktúrovaného denníka, ako metodiky, ktorá kladie pacienta do centra jeho liečby. V rámci projektu IMMERSE chceme v úzkej spolupráci so zainteresovanými stranami ďalej transformovať ESM do inovatívneho klinického digitálneho zdravotníckeho nástroja Digital Mobile Mental Health (DMMH) a zároveň konkrétne vyhodnotiť implementáciu tohto nástroja v rutinnej starostlivosti o duševné zdravie v 4 krajinách Európy.

 

Vykonaním dôkladnej implementačnej štúdie vrátane identifikácie a prekonania viacerých prekážok implementácie sa snažíme o ďalšie rozšírenie DMMH v rutinnej klinickej zdravotnej starostlivosti v 4 krajinách Európy a mimo nej, čím ponúkame jedinečný potenciál na výraznú inováciu starostlivosti o duševné zdravie v Európe.