Missie

Het is onze missie om de persoonsgerichte geestelijke gezondheidszorg te optimaliseren.

Visie

Het is onze visie om een technische tool te ontwikkelen die de behandelaars een waardevol inzicht kan bieden in het dagelijks leven van hun cliënten en deze cliënten kan helpen meer inzicht te krijgen in/een beter begrip te krijgen van hun eigen geestelijke gezondheid. De DMMH-tool


Wij ontwikkelen een 'Digital Mobile Mental Health (DMMH)' tool om cliënten en behandelaars in de geestelijke gezondheidszorg te ondersteunen. Onze DMMH tool is een veilige en innovatieve software om klinisch gebruik te maken van de 'Experience Sampling Method (ESM)'.


ESM is een gestructureerde zelfrapportage-dagboektechniek om stemming, symptomen en context te rapporteren zoals die zich voordoen tijdens het dagelijks leven. Men wordt gevraagd om gedurende enkele dagen ESM-vragenlijsten in te vullen, en dit meermaals per dag. Deze vragenlijsten zullen aan de hand van korte vragen peilen naar stemming, symptomen en context. De volledige DMMH-software bestaat uit een dashboard voor behandelaars en een smartphone-app voor cliënten. Het dashboard is toegankelijk via een website, terwijl de app eenvoudig te downloaden is in de app store. Verder biedt het dashboard behandelaars een sjabloon om  een ESM-vragenlijst op te stellen, die op maat van hun cliënt is. Eenmaal deze vragenlijst is aangemaakt, wordt een QR-code gegenereerd die cliënten kunnen scannen met de app op hun smartphone. Daarna vult de cliënt eenvoudig de op maat gemaakte ESM-vragenlijst meerdere keren per dag in, gedurende een bepaalde periode. Alle informatie die op deze manier wordt verzameld, is zichtbaar op het dashboard van de behandelaar. Zo kunnen de behandelaars en hun cliënten deze informatie gebruiken in de therapie.


Hoe het kan helpen?


  1. ESM kan de betrokkenheid en het empowerment van cliënt versterken, dit omdat het de cliënt identificeert als de expert van zijn of haar ervaring. Hierdoor worden ze actieve partners in hun eigen behandeling.
  2. Het meermaals per dag invullen van de ESM-vragenlijsten kan het zelfmanagement en herstel van de cliënt verbeteren, omdat het de cliënt een hulpmiddel aanreikt om zijn eigen geestelijke gezondheidsproblemen beter te begrijpen en deze problemen doeltreffender leert te beheren.
  3. ESM-gegevens kunnen duiding geven aan de klinische beoordeling en het beheer van geestelijke gezondheidszorg. De gedetailleerde en persoonlijke informatie over de associatieve patronen tussen symptomen, belangrijke probleemgebieden en context, kunnen de behandelaars helpen om tot duidelijke, bruikbare en gepersonaliseerde therapiedoelen te komen.
  4. ESM kan een gedeelde besluitvorming bevorderen, aangezien het noodzakelijke relevante en kwalitatieve informatie verschaft over belangrijke probleemgebieden en hoe die zich afspelen in het dagelijks leven van de cliënt. Deze informatie is nodig om samen behandelbeslissingen te nemen en de voortgang van de behandeling te evalueren.