DE RESULTATEN VAN IMMERSE


De resultaten van het project zullen hier worden geplaatst. Volg ons Twitter-account @Immerse_Project voor meer informatie!


D4.1

STATISTIEKEN & GEGEVENSVISUALISATIE

Dit rapport richt zich op het identificeren en implementeren van eenvoudige en robuuste low-level methodes voor statistische analyse en visualisaties voor gegevens die via de DMMH-app zijn verzameld. De technieken voor analyse en visualisatie werden geselecteerd op basis van het van een specifieke toepassing in een klinische setting, alsook technische haalbaarheid. Geavanceerde statistische analyses zoals ARMA-modellen en modellen van wederzijdse voorspelbaarheid werden besproken, maar verworpen vanwege bezorgdheid over interpretatieproblemen. Het bundelen van gegevens over verschillende onderwerpen werd ook niet geïncludeerd vanwege zorgen over gegevensprivacy.

D5.1

TECHNOLOGIE GEBRUIK & ZELFTRACKING

In dit rapport beschrijven we IMMERSE Fase I, een uitgebreide kwalitatieve studie die uit twee delen bestond, een enquêteonderzoek (Deel A) en een interviewonderzoek (Deel B). Het rapport schetst ook het ontwerp van elk besproken thema, de gegevensverzameling en verdere wetenschappelijke analyse. Tot slot presenteren we voorlopige bevindingen die relevant zijn voor de implementatie van IMMERSE Fase II, een

Cluster Gerandomiseerde Klinische Studie van de DMMH-tool.

D7.1

INTERVENTIE EN IMPLEMENTATIE

Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van de DMMH-tool en strategieën om deze op verschillende locaties te implementeren. Dit rapport kwam tot stand in nauwe samenwerking met andere werkpakketten en de strategieën werden gebaseerd op het onderzoek uit fase 1. De strategieën werden verder geoptimaliseerd en aangepast aan de behoeften van elke deelnemende site, en de WP7-leden werden opgeleid om de strategieën toe te passen in de cluster gerandomiseerde gecontroleerde studie.

D7.2

STUDIE GOEDKEURING

Dit rapport gaat over het verkrijgen van ethische goedkeuring. Het onderzoek werd gepland en het Clinical Investigation Plan (CIP) werd geschreven, beoordeeld en goedgekeurd door leden van WP7, en geregistreerd in het ISRCTN-onderzoeksregister. Het CIP en verdere studiedocumenten werden voorgelegd aan lokale ethische commissies en bevoegde autoriteiten in alle deelnemende sites. Alle sites kregen goedkeuring. Het succesvolle resultaat was te danken aan nauwe samenwerking tussen consortiumleden en locaties voor klinisch onderzoek.