IMMERSE blog


Volg ons Twitter-account @Immerse_Project om op de hoogte te blijven.

Jeroen Weermeijer

Postdoctoral scholar

KUL

29/11/2023

De IMPROVE-pilotstudie


Vorige week was een belangrijke mijlpaal: ik verdedigde mijn doctoraat! In de blog van vandaag wil ik me concentreren op het laatste onderzoek van mijn proefschrift: het IMPORVE-onderzoek.


In een notendop was het IMPROVE-onderzoek een proefproject om de bruikbaarheid van ESM in een klinische setting te testen. We hebben een zorgvuldig opgesteld ESM-protocol getest – een handleiding voor het gebruik van klinische ESM-software, met daarin een handig dashboard voor clinici en een client-app, compleet met sjablonen met kant-en-klare vragenlijsten, bemonsteringsplannen, visuele hulpmiddelen en andere aanvullende functies.

 

Het goede nieuws? Zowel clinici als cliënten knikten naar de technische kant; de bruikbaarheid van de ESM-software werd als voldoende tot goed beschouwd. Maar hier wordt het interessant. Naast het technologische succes heeft IMPROVE verschillende uitdagingen aan het licht gebracht bij het integreren van ESM in de dagelijkse werking van de klinische praktijk. In wat volgt wil ik ingaan op drie van die uitdagingen; voor aanvullende uitdagingen verwijs ik naar onze publicatie.

 

Een eerste uitdaging draait om de beperkingen van generieke sjablonen, die bestaan ​​uit gestandaardiseerde ESM-vragen en steekproefschema's. Bij klinische implementatie is het belang van personalisatie duidelijk. Het vermogen om vragenlijsten en steekproefschema's af te stemmen op individuele behoeften is cruciaal voor het ontsluiten van het volledige potentieel van de inzichten die uit ESM zijn afgeleid. In het IMPROVE-onderzoek hebben we generieke sjablonen gebruikt waarbij de optie voor personalisatie is ingeschakeld. De praktische implementatie van personalisatie stuitte echter op hindernissen. Clinici ondervonden moeilijkheden als gevolg van technische ingewikkeldheden en tijdgebrek die inherent zijn aan de snelle klinische praktijkomgeving. Deze problemen benadrukken de kloof tussen de ideale conceptualisering van op de persoon afgestemde benaderingen en pragmatische beperkingen zoals de beperkte therapeutische tijd. Het aanpakken van dergelijke beperkingen is cruciaal voor het realiseren van het volledige potentieel van ESM in de klinische praktijk.

 

Een tweede uitdaging heeft betrekking op het integreren van ESM-datavisualisaties in klinische sessies. De bevindingen illustreerden dat de gelijktijdige weergave van meerdere visualisaties ertoe zou kunnen leiden dat clinici en cliënten zich overweldigd voelen. De belangrijkste conclusie hiervan is de noodzaak van een meer praktische en gebruiksvriendelijke aanpak. Eén voorgestelde oplossing omvat de implementatie van dynamische visualisatie-interfaces, die de mogelijkheid bieden om op elk gewenst moment specifieke visualisaties te verbergen of weer te geven. De hypothese is dat een dergelijke interface de gebruikersfocus zou kunnen verbeteren, de informatievoorziening zou kunnen stroomlijnen en de navigatie door de verzamelde gegevens zou kunnen vereenvoudigen. De effectiviteit van deze aanpak blijft echter speculatief en vereist empirische tests voor validatie.

 

Een derde en laatste uitdaging die ik als onderdeel van deze blog zal bespreken betreft factoren die van invloed zijn op de naleving, uitgedrukt als het percentage ingevulde ESM-vragenlijsten in vergelijking met de verstrekte ESM-vragenlijsten. In het IMPROVE-onderzoek varieerde de variabiliteit in nalevingspercentages van minder dan 30% tot meer dan 80% bij verschillende patienten. Het begrijpen van de redenen achter dergelijke schommelingen is van cruciaal belang, aangezien de bruikbaarheid van ESM grotendeels zal afhangen van de vraag of patienten in staat zullen zijn een voldoende aantal ESM-vragenlijsten te voltooien. Helaas was onze pilotstudie te klein om sterke conclusies te trekken. Toch is één speculatieve verklaring dat deze verband kan houden met het waargenomen voordeel van de patient bij het verzamelen van ESM-gegevens. Of deze factor voldoende verklarend is, of dat er andere factoren bij betrokken zijn, is een onderwerp voor toekomstig onderzoek.

 

Waarom heb ik deze uitdagingen specifiek benoemd? Welnu, binnen IMMERSE gaat ons werk verder waar IMPROVE eindigde. We richten ons erop om personalisatie zo eenvoudig en tijdefficiënt mogelijk te maken, we werken hard aan het optimaliseren van een gebruikersinterface voor datavisualisaties en onderzoeken vooral hoe het werkt. Daarom hoop ik in de toekomst terug te keren naar deze blog en u te schrijven dat we de uitdagingen die ik vandaag heb geschetst, hebben overwonnen. De reis is dus nog lang niet voorbij, en nog meer reden om op de hoogte te blijven!