Implementing Mobile MEntal health Recording Strategy for Europe


Over IMMERSE


IMMERSE (Implementing Mobile MEntal health Recording Strategy for Europe) brengt een interdisciplinaire groep van onderzoekers samen om de geestelijke gezondheidszorg in Europa naar echte persoonsgerichte zorg te transformeren. Wij zijn er sterk van overtuigd dat de behandeling vooral gericht moet zijn op de behoeften van elke zorggebruiker én dat deze individuen ook een actievere rol moeten krijgen in hun behandelingsproces en besluitvorming.

 

IMMERSE zal daarom voortbouwen op 20 jaar ervaring met Experience Sampling Methodology (ESM), een gestructureerde dagboektechniek, die de  zorggebruiker in het middelpunt van zijn/haar behandeling plaatst. Binnen IMMERSE willen we ESM verder uitbouwen tot een innovatief, klinisch en digitaal gezondheidsinstrument (Digital Mobile Mental Health, DMMH), dit in nauwe samenwerking met belanghebbenden. Specifiek evalueren we ook de implementatie van dit instrument in de reguliere geestelijke gezondheidszorg in 4 Europese landen.

 

Door een grondige implementatiestudie uit te voeren, waarin we verschillende barrières voor implementatie trachten te identificeren en te overwinnen, streven we naar een verdere opschaling van DMMH in de regiuliere geestelijke gezondheidszorg in 4 landen in Europa en daarbuiten. Zo bieden we een uniek potentieel om de geestelijke gezondheidszorg in Europa aanzienlijk te innoveren.