ONTMOET DE SITES

Ontdek hier de verschillende klinieken en academische instellingen die meewerken aan IMMERSE.

VERENIGD KONINKRIJK

Lothian Primary Care Nhs Trust


NHS Lothian biedt een uitgebreid aanbod van primaire, gemeenschaps- en acute ziekenhuisdiensten voor de bevolking van Edinburgh, Midlothian, East Lothian en West Lothian.

Universiteit van Edinburgh


De Universiteit van Edinburgh is een van de beste onderzoeksintensieve universiteiten ter wereld en staat in het Verenigd Koninkrijk op de 4e plaats wat betreft onderzoeksvermogen (Times Higher Education's REF power ratings). 90% van ons onderzoek wordt in het 2021 Research Excellence Framework geclassificeerd als toonaangevend of internationaal uitstekend.

BELGIË

Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven


Van epidemiologie tot genetica, van ontwikkelingsstoornissen tot dementie, van psychotherapie tot diepe hersenstimulatie, van brain imaging tot kwalitatief onderzoek: het UPC KU Leuven heefteen sterke traditie in wetenschappelijk onderzoek, met een brede, complementaire expertise en gevarieerde onderzoekslijnen.

Psychiatrisch Centrum St. Kamillus


Zorggroep Sint-Kamillus is een voorziening voor geestelijke gezondheidszorg binnen de Broeders van Liefde. Ze bieden psychiatrische (crisis)opvang en behandeling op korte, middellange en lange termijn aan volwassenen met: een psychiatrische aandoening, een verstandelijke beperking in combinatie met een psychiatrische aandoening, het statuut van internering en een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Katholieke Universiteit Leuven


KU Leuven is een internationale community waar innovatief onderzoek aan de basis ligt van alle opleidingen. Gedreven onderzoekers en nieuwsgierige studenten doen voortdurend nieuwe inzichten op en zetten hun kennis in om de uitdagingen van onze tijd aan te pakken.

DUITSLAND

Central Institute of Mental Health


Het doel van het onderzoek aan het Central Institute of Mental Health (CIMH) is het verbeteren van therapieën en het ontwikkelen van nieuwe behandelingsmogelijkheden voor psychische aandoeningen. Ons hoofddoel is het identificeren, vaststellen en personaliseren van psychotherapeutische en farmacologische werkingsmechanismen.

Psychiatrisch Centrum Nordbaden


Het Psychiatrisch Centrum Noord Baden (PZN) is een modern en efficiënt ziekenhuis voor de behandeling van volwassenen. Het PZN beschikt over zes zelfstandige klinieken: Algemene psychiatrie I en II, Geriatrische psychiatrie, Verslavingstherapie en ontwenningsverschijnselen, Forensische psychiatrie (onvrijwillige behandeling voor patiënten volgens § 63 van het Duitse Wetboek van Strafrecht (StGB)) en Psychosomatische geneeskunde. Een poliklinisch centrum en het psychiatrische woon- en verpleeghuis ronden het aanbod van de instelling af.

TMF


De TMF is de overkoepelende organisatie voor genetwerkt medisch onderzoek in Duitsland. Het is het platform voor interdisciplinaire uitwisseling en project- en locatieoverstijgende samenwerking om de organisatorische, juridische/ethische en technologische problemen van modern medisch onderzoek te identificeren en op te lossen.

Universitair Ziekenhuis Heidelberg


Het onderzoek aan de Faculteit Geneeskunde Heidelberg wordt gekenmerkt door een hoge mate van interdisciplinariteit en nauwe samenwerking tussen universiteiten en niet-universiteiten. De faculteit Geneeskunde voert fundamenteel wetenschappelijk, klinisch-experimenteel en klinisch onderzoek uit met als doel innovatieve, diagnostische en therapeutische procedures te ontwikkelen.

Friedrich-Alexander-Universiteit Erlangen-Nürnberg


FAU heeft een internationaal perspectief en staat open voor het delen van kennis in samenwerkingsprojecten. Het uitwisselen van informatie en kennis binnen de universiteit is net zo belangrijk als het samenwerken met onderzoekers van andere nationale of internationale instellingen. Onderzoek in samenwerkingsverband is een wederzijds proces waar alle betrokkenen van profiteren. Bij FAU wordt de aanzet tot onderzoekssamenwerking gegeven op onderzoeksniveau in een bottom-up benadering die centraal door de universiteit wordt ondersteund.

Movisens GmbH


Movisens biedt oplossingen op het gebied van ambulante beoordeling en mobiele monitoring. Objectieve parameters kunnen worden gemeten met mobiele sensoren. Daarnaast biedt het movisensXS-platform een perfecte oplossing op het gebied van ervaringsmonitoring. Beide functies kunnen met elkaar worden gecombineerd, zodat vragenlijsten en interventies door de sensortrigger op de smartphone van de deelnemer kunnen worden getriggerd.

SLOWAKIJE

Universitair Ziekenhuis Bratislava


Het University Hospital Bratislava, ook bekend als Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB), is een grote zorginstelling in Bratislava, de hoofdstad van Slowakije. Het is een van de grootste en meest prominente medische instellingen in Slowakije en is een opleidingsziekenhuis dat verbonden is aan de Comenius Universiteit in Bratislava, een van de toonaangevende universiteiten van het land.

Louis Pasteur University Hospital Kosice


Het Louis Pasteur Universitair Ziekenhuis (Univerzitná nemocnica L. Pasteura) is een belangrijke zorginstelling in Košice, de op één na grootste stad van Slowakije. Het is verbonden aan de Pavol Jozef Šafárik Universiteit in Košice, een van de prominente universiteiten van het land.

Comenius Universiteit Bratislava


De Comenius Universiteit is een bekende openbare onderzoeksuniversiteit in Bratislava, de hoofdstad van Slowakije. Comenius University biedt een breed scala aan bachelor-, master- en doctoraatsprogramma's in verschillende disciplines, waaronder geesteswetenschappen, natuurwetenschappen, geneeskunde, rechten en sociale wetenschappen.

Pavol Jozef Šafárik Universiteit


De Pavol Jozef Šafárik Universiteit is een integraal onderdeel van het Slowaakse onderwijssysteem en speelt een belangrijke rol in het opleiden van toekomstige professionals, het uitvoeren van onderzoek en het bijdragen aan de vooruitgang van verschillende academische disciplines.