Fáza I – Zapojenie používateľovAby sa nové technológie a produkty zosúladili s potrebami a preferenciami tých, ktorí ich používajú, je potrebné, aby sa používatelia zapojili do vývoja takýchto nových technológií a produktov. S cieľom vytvoriť systém DMMH, digitálny systém na podporu terapie, sme preto uskutočnili participatívnu terénnu štúdiu. V tejto štúdii každá krajina pozvala 4 rôzne skupiny účastníkov. Patria sem: pacienti, klinickí pracovníci, sieť podpory používateľov služieb a správcovia/manažéri zdravotnej starostlivosti.


Všetky účastnícke skupiny boli vyzvané, aby vyplnili súbor dotazníkov (časť A) a/alebo sa zúčastnili na pološtruktúrovanom kvalitatívnom rozhovore (časť B). Všetky tieto informácie nám poskytnú lepší prehľad o prekážkach a faktoroch, ktoré môžu ovplyvniť implementáciu systému DMMH v štyroch zúčastnených krajinách. Umožní nám to dozvedieť sa viac o potrebách týchto rôznych skupín účastníkov a o tom, ako by sa chceli naučiť používať a implementovať systém.