WP8 - Šírenie a využívanie


Úlohou pracovného tímu 8 je identifikovať vedecké a komerčné príležitosti na šírenie a využívanie znalostí vytvorených v rámci projektu IMMERSE. To znamená aktívne vyhľadávanie a zhodnocovanie duševného vlastníctva (IP) vytvoreného počas projektu a šírenie výsledkov výskumu tohto projektu medzi zainteresované strany a akademickú obec. Okrem toho pracovný tím 8 tiež navrhuje vhodné plány využívania a udržateľnosti a poskytuje prediktívne modely pre budúcu implementáciu DMMH a iných prístupov mHealth v oblasti duševného zdravia.


Členovia tímu

Dr. Jeroen Weermeijer

Postdoktorandský v Center for Contextual Psychiatry, zapojená do pracovného tímu Šírenie a využívanie projektu IMMERSE (WP8)