TÍMY PROJEKTU IMMERSE


Cieľom IMMERSE je vyvinúť nástroj DMMH (Digital Mobile Mental Health) a uviesť ho do klinickej praxe pripravený na použitie. Na dosiahnutie tohto cieľa konzorcium vytvorilo osem pracovných tímov, z ktorých každý zodpovedá za vykonanie základných úloh na dosiahnutie tohto cieľa. Kliknite na pracovný tím nižšie a dozviete sa viac!