WP1 - Projektový manažment


Veľký výskumný projekt ako IMMERSE nemôže fungovať bez efektívneho a správneho projektového manažmentu. Pracovný tím 1 je zodpovedný za internú koordináciu, riadenie zmlúv, finančné riadenie konzorcia IMMERSE a za monitorovanie a podávanie správ o výstupoch projektu. Týmto spôsobom slúži ako ústredný bod komunikácie a podpory pre výskumníkov konzorcia.


Členovia tímu

Prof. Inez Myin-Germeys

Profesorka a vedúca Center for Contextual Psychiatry, ko-ordinátorka projektu IMMERSE

Tessa Biesemans

Vedúca výskumu v Center for Contextual Psychiatry, a asistentka riadenia projektu IMMERSE (WP1)

Dr. Martine van Nierop

Finančná a administratívna koordinátorka v Center for Contextual Psychiatry, projektová manažérka IMMERSE (WP1)

Silke Apers

Finančná a administratívna koordinátorka v Center for Contextual Psychiatry, projektová manažérka IMMERSE (WP1)

Dr. Anita Schick

Postdoktorandská výskumná pracovníčka na oddelení Public Mental Health, projektová manažérka IMMERSE (WP1) a zapojená do pracovného tímu Klinická implementácia IMMERSE (WP7)