WP6 - Súlad s predpismi


Pracovný tím 6 poskytuje etické, právne a dátové usmernenie počas celého výskumného procesu, čím zabezpečuje, že všetky časti projektu sú v súlade s existujúcimi predpismi v krajinách a inštitúciách. Okrem toho pracovný tím 6 tiež vykonáva etické, právne a politické analýzy s cieľom identifikovať relevantné požiadavky na klinickú implementáciu DMMH, aby sa umožnilo budúce klinické prijatie technológie.


Členovia tímu

Prof. Ine van Hoyweghen

Profesorka a vedúca Life Sciences & Society Lab, vedúca pracovného tímu Etický a právny rámec projektu IMMERSE (WP6)

Dr. Elisa Lievevrouw

Postdoktorandka v Life Sciences & Society Lab, právne a politické analýzy projektu IMMERSE (WP6)

Dr. Luca Marelli

Vedúci výskumný pracovník v Life Sciences & Society Lab, právne a politické analýzy projektu IMMERSE (WP6)

Mag.Jur. Irene Schlünder

Právna expertka TMF, zapojená do pracovného tímu Etický a právny rámec projektu IMMERSE (WP6)


Stefanie Hampel

Projektová manažérka v TMF,

zapojená do pracovného tímu Etický a právny rámec projektu IMMERSE (WP6)