IMMERSE KONZORCIUM


Patria sem klinické znalosti psychologických mechanizmov duševných porúch a znalosti v oblasti zdravotných vied (Slovensko;UNIBA, UPJS); technologické odborné znalosti na vybudovanie platformy DMMH v rámci systémov riadenia kvality (Nemecko;Movisens); odborné znalosti v oblasti ochrany údajov (Nemecko;TMF) a kybernetickej bezpečnosti (UK;UEDIN), odborné znalosti v oblasti interoperability na prepojenie údajov DMMH s rôznymi systémami zdravotnej starostlivosti (Nemecko;UKER); odborné znalosti v oblasti prístupov dátovej vedy na optimalizáciu algoritmov, ktoré vyberajú relevantnú spätnú väzbu pre každého jednotlivca (Nemecko;CIMH); odborné znalosti v oblasti etiky a regulačných požiadaviek (Belgicko;KU Leuven); odborné znalosti v oblasti spolutvorby s cieľom úzko zapojiť všetky zainteresované strany, od používateľov služieb až po lekárov a vedenie nemocníc (Spojené kráľovstvo;UEDIN); odborné znalosti v oblasti implementačnej vedy s cieľom systematicky rozvíjať a vyhodnocovať implementačné stratégie, procesy a výsledky na základe koncepcií a metód implementačnej vedy v zdravotníctve (Nemecko;UKHD a Spojené kráľovstvo;UEDIN); odborné znalosti v oblasti zdravotníckej ekonomiky s cieľom vyhodnotiť nákladovú efektívnosť (Nemecko;UKHD); odborné znalosti v oblasti komercializácie a využívania technológií (Belgicko,KU Leuven)Jadrom tohto konzorcia je tím klinických výskumníkov z oblasti psychiatrie a psychológie z Belgicka (KU Leuven), Nemecka (CIMH) a Spojeného kráľovstva (UEDIN), ktorí venovali veľkú časť svojej výskumnej kariéry vývoju a zlepšeniu viacerých aspektov intervencie digitálneho mobilného duševného zdravia.


Títo výskumníci však zdieľajú frustráciu z toho, že napriek potenciálu ich práce pre výrazné zlepšenie zdravotnej starostlivosti sa tieto znalosti len veľmi málo oplatňujú v klinickej praxi. Preto sa konzorcium rozšírilo o výskumníkov z rôznych a vzájomne sa dopĺňajúcich odborov, ktorých odborné znalosti sú potrebné na riešenie prekážok a identifikáciu faktorov uľahčujúcich implementáciu DMMH do rutinnej starostlivosti o duševné zdravie v 4 rôznych krajinách Európy.


Prof. Inez Myin-Germeys

Profesorka a vedúca Center for Contextual Psychiatry, koordinátorka projektu IMMERSE

Dr. Glenn Kiekens

Postdoktorandský výskumný pracovník v Center for Contextual Psychiatry, a zapojený do klinických skúšok IMMERSE (WP7)

Dr. Martine van Nierop

Finančná a administratívna koordinátorka v Center for Contextual Psychiatry, projektová manažérka IMMERSE (WP1)

Rafael Bonnier

Doktorand v Center for Contextual Psychiatry, zapojený do klinických skúšok v Belgicku (WP7)

Lotte Uyttebroek

Výskumná asistentka v Center for Contextual Psychiatry, zapojený do klinických skúšok v Belgicku (WP7)

Prof. Ine van Hoyweghen

Profesorka a vedúca Life Sciences & Society Lab, vedúca pracovného tímu Etický a právny rámec projektu IMMERSE (WP6)

Dr. Luca Marelli

Vedúci výskumný pracovník v Life Sciences & Society Lab, právne a politické analýzy projektu IMMERSE (WP6)

Silke Apers

Finančná a administratívna koordinátorka v Center for Contextual Psychiatry, projektová manažérka IMMERSE (WP1)

Lena de Thurah

Doktorandka v Center for Contextual Psychiatry, zapojený do klinických skúšok v Belgicku (WP7)

Prof. Peter Kuppens

Profesor v Research group of Quantitative Psychology and Individual Differences, zameranej na vývoj vizualizácie údajov a analýz relevantných pre lekárov (WP4)

Dr. Elisa Lievevrouw

Postdoktorandská v Life Sciences & Society Lab, právne a politické analýzy projektu IMMERSE (WP6)

Tessa Biesemans

Vedúca výskumu v Center for Contextual Psychiatry, a asistentka riadenia projektu IMMERSE (WP1)

Dr. Jeroen Weermeijer

Postdoktorandský v Center for Contextual Psychiatry, zapojený do pracovného tímu Šírenie a využívanie projektu IMMERSE (WP8)

Prof. Ulrich Reininghaus

Heisenberg profesor na oddelení

Public Mental Health, vedúci pracovného tímu Klinická implementácia IMMERSE (WP7)

Dr. Anita Schick

Postdoktorandská výskumná pracovníčka na oddelení Public Mental Health, projektová manažérka IMMERSE (WP1) a zapojená do pracovného tímu Klinická implementácia IMMERSE (WP7)

Manuel Brenner

Doktorand na CIMH, zameraný na vývoj algoritmov umelej inteligencie pre WP7

Dr. Georgia Koppe

Vedúca výskumnej skupiny

Computational Psychiatry,

zameranej na analýzu údajov IMMERSE (WP4)

Julia Schulte-Strathaus

Doktorandka na CIMH, zapojená do pracovného tímu klinickej implementácie IMMERSE (WP7)

Henrik Wasmus

Výskumná asistentka v CIMH, zapojená do pracovného tímu klinickej implementácie IMMERSE (WP7)

Prof. Daniel Dürstewitz

Vedúci oddelenia Theoretical Neuroscience, zameraný na analýzu údajov v rámci projektu IMMERSE (WP4)

Jessica Gugel

Doktorandka na CIMH, zapojená do pracovného tímu klinickej implementácie IMMERSE (WP7)

Prof. Matthias Schwannauer

Profesor klinickej psychológie v Centre for Applied Developmental Psychology, zapojený do klinickej implementácie projektu IMMERSE (WP7)

Dr. Simona Di Folco

Postdoktorandka na UEDIN,

zapojená do zisťovania skúsenosti aktérov a klinickej implementácie (WP5 a WP7)

Koraima Sotomayor-Enriquez

Doktorandka na UEDIN, zapojená do klinickej implementácie IMMERSE (WP7)

Dr. Maria Wolters

Lektorka dizajnovej informatiky na School of Informatics, vedúca pracovného tímu Skúsenosť aktérov (WP5)

Dr. Theresa Ikegwuonu

Výskumný spolupracovník

na UEDIN,

zapojená do zisťovania skúsenosti aktérov a klinickej implementácie (WP5)

Dr. Tariq Elahi

Lektor bezpečnosti na internete na School of Informatics, zapojený do pracovného tímu interoperability (WP3)

Islay Barne

Doktorandka na UEDIN, zapojená do klinickej implementácie IMMERSE (WP7)

Prof. Anton Heretik

Profesor psychológie na Katedre

psychológie, zapojený do klinickej implementácie projektu IMMERSE v Bratislave (WP7)

Adam Kurilla

Doktorand na Katedre psychológie,

zapojený do klinickej implementácie projektu IMMERSE v Bratislave (WP7)

Dr. Michal Hajdúk

Docent klinickej psychológie na Katedre psychológie, zapojený do klinickej implementácie projektu IMMERSE v Bratislave (WP7)

Natália Čavojská

Doktorand na Katedre psychológie,

zapojený do klinickej implementácie projektu IMMERSE v Bratislave (WP7)

Prof. Ján Pečeňák

Prednosta Psychiatrickej kliniky, Katedra psychiatrie, zapojený do klinickej implementácie projektu IMMERSE v Bratislave (WP7)

Daniel Dančík

Doktorand na Katedre psychológie,

zapojený do klinickej implementácie projektu IMMERSE v Bratislave (WP7)

Dr. Iveta Nagyova

Vedúca Katedry sociálnej a behaviorálnej medicíny zapojená do klinickej implementácie projektu IMMERSE v Košiciach (WP7)

Julius Evelley

Doktorand na Katedre sociálnej a behaviorálnej medicíny zapojený do klinickej implementácie projektu IMMERSE v Košiciach (WP7)

Dr. Zuzana Katreniakova

Odborná asistentka na Katedre

sociálnej a behaviorálnej medicíny zapojená do klinickej implementácie projektu IMMERSE v Košiciach (WP7)

Laura Kundratova

Doktorandka na Katedre sociálnej a behaviorálnej medicíny zapojený do klinickej implementácie projektu IMMERSE v Košiciach (WP7)

Dr. Dagmar Breznoscakova

Vedúca výskumná pracovníčka na Katedre sociálnej a behaviorálnej medicíny zapojená do klinickej implementácie projektu IMMERSE v Košiciach (WP7)

Dr. Jörg Ottenbacher

Generálny riaditeľ spoločnosti Movisens, vedúci pracovného tímu vývoja prototypov v rámci projektu IMMERSE (WP2)

Dr. Johannes Schneider

Výskum a vývoj v spoločnosti

Movisens, zapojený do pracovného balíka vývoja prototypu v rámci projektu IMMERSE (WP2)

Simon Krause

Výskum a vývoj v spoločnosti

Movisens, zapojený do pracovného balíka vývoja prototypu v rámci projektu IMMERSE (WP2)

Mag.Jur. Irene Schlünder

Právna expertka TMF, zapojená do pracovného tímu Etický a právny rámec projektu IMMERSE (WP6)


Stefanie Hampel

Projektová manažérka v TMF,

zapojená do pracovného tímu Etický a právny rámec projektu IMMERSE (WP6)

Prof. Thomas Ganslandt

Riadny profesor lekárskej informatiky na Universitätsklinikum Erlangen, vedúci pracovného balíka IMMERSE o správe údajov, bezpečnosti a interoperabilite

GeunHyun Kim

Výskumný asistent na Universitätsklinikum Erlangen, vedúci pracovného balíka IMMERSE o správe údajov, bezpečnosti a interoperabilite

Prof. Michel Wensing

Zástupca riaditeľa Oddelenia General Practice and Health Services Research, expert na implementáciu projektu IMMERSE (WP7)

Dr. Hoa Nguyen

Postdoktorandka v Research Unit in Health Economics and Health Financing, zapojená do ekonomického hodnotenia projektu IMMERSE (WP7)

Prof. Dr. Manuela de Allegri

Vedúca Research Unit in Health Economics and Health Financing, ktorá vedie ekonomické hodnotenie projektu IMMERSE (WP7)
Dr. Valérie Louis

Vedúca výskumná pracovníčka

Research Unit in Health Economics and Health Financing, zapojená do ekonomického hodnotenia projektu IMMERSE (WP7)

Past collaborators

Dr. Evelyne van Aubel

Postdoktorandka v Center for Contextual Psychiatry, zapojená do pracovného tímu Šírenie a využívanie projektu IMMERSE (WP8)

Matej Hrabovsky

Doktorand na Katedre sociálnej a behaviorálnej medicíny zapojený do klinickej implementácie projektu IMMERSE v Košiciach (WP7)

Dr. Andrea Pavlickova

Vedúci výskumný pracovník v Multidisciplinárnom Centre pre Chronické Ochorenia a zapojený do pracovného balíka klinickej implementácie projektu IMMERSE v Košiciach (WP7)