WP5 - Zapojenie zainteresovaných strán


Zabezpečenie dobrého celkového používateľského zážitku je rozhodujúce pre úspešné prijatie intervencie DMMH. Pracovný tím 5 vykonáva prácu so skúsenosťami používateľov s kľúčovými skupinami zainteresovaných strán s cieľom získať hlboké pochopenie kontextu používania, technológie dostupnej používateľom a procesov privlastňovania technológií. Táto práca informuje revíziu počiatočného prototypu DMMH (pracovný tím 2), ako aj tvorbu implementačných stratégií a záverečného realistického hodnotenia.


Členovia tímu

Dr. Maria Wolters

Lektorka dizajnovej informatiky na School of Informatics, vedúca pracovného tímu Skúsenosť aktérov (WP5)

Dr. Simona Di Folco

Postdoktorandka na UEDIN,

zapojená do zisťovania skúsenosti aktérov a klinickej implementácie (WP5 a WP7)

Dr. Theresa Ikegwuonu

Výskumný spolupracovník

na UEDIN,

zapojená do zisťovania skúsenosti aktérov a klinickej implementácie (WP5)