WP2 - Technologický vývoj


Pracovný tím 2 je zodpovedný za technický vývoj, prevádzku a údržbu prototypu systému DMMH použitého v štúdii. To zahŕňa definovanie požiadaviek na inžinierstvo DMMH (v spolupráci s pracovný tím 5), zostavenie a testovanie systému a zabezpečenie jeho hladkého chodu na smartfónoch a webových prehliadačoch. Podporuje tak kompletný životný cyklus systému DMMH od nápadu cez prototyp až po klinické hodnotenie, certifikáciu a uvedenie na trh.


Členovia tímu

Dr. Jörg Ottenbacher

Generálny riaditeľ spoločnosti Movisens, vedúci pracovného tímu vývoja prototypov v rámci projektu IMMERSE (WP2)

Dr. Johannes Schneider

Výskum a vývoj v spoločnosti

Movisens, zapojený do pracovného tímu vývoja prototypu v rámci projektu IMMERSE (WP2)

Simon Krause

Výskum a vývoj v spoločnosti

Movisens, zapojený do pracovného tímu vývoja prototypu v rámci projektu IMMERSE (WP2)