WP3 - Správa údajov


Základnou požiadavkou pre úspešnú spoluprácu v rámci projektu IMMERSE sú bezpečné dátové štruktúry, ktoré umožňujú zdieľanie dát medzi výskumnými tímami a pracoviskami klinickej implementácie. Pracovný tím 3 je zodpovedná za implementáciu a prevádzku centrálnych databáz a IT infraštruktúry, ktoré umožňujú bezpečné získavanie, spracovanie a analýzu údajov v rámci celého konzorcia a sú v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR).


Členovia tímu

Prof. Thomas Ganslandt

Riadny profesor lekárskej informatiky na Universitätsklinikum Erlangen, vedúci pracovného tímu IMMERSE o správe údajov, bezpečnosti a interoperabilite

Dr. Tariq Elahi

Lektor bezpečnosti na internete na School of Informatics, zapojený do pracovného tímu interoperability (WP3)

GeunHyun Kim

Výskumná asistentka na Universitätsklinikum Erlangen, vedúci pracovného tímu IMMERSE o správe údajov, bezpečnosti a interoperabilite