WP7 - Implementácia a hodnotenie


Hlavnou zodpovednosťou pracovného tímu 7 je špecifikovať a optimalizovať stratégie na implementáciu DMMH do praxe. Do tohto procesu sú zapojené rôzne pracovné tímy a zahŕňa vývoj informačných materiálov, školenia a poradenstvo, ktoré umožnia odborníkom a pacientom používať DMMH. Okrem toho pracovný tím 7 vedie úlohy vykonávania implementačných testov vo všetkých štyroch partnerských krajinách, pričom hodnotí implementačné procesy, klinické výsledky a náklady na implementáciu DMMH v bežnej starostlivosti o duševné zdravie.


Členovia tímu

Prof. Ulrich Reininghaus

Heisenberg profesor na oddelení

Public Mental Health, vedúci pracovného tímu Klinická implementácia IMMERSE (WP7)

Prof. Manuela de Allegri

Vedúca Research Unit in Health Economics and Health Financing, ktorá vedie ekonomické hodnotenie projektu IMMERSE (WP7)

Dr. Zuzana Katreniakova

Odborná asistentka na Katedre

sociálnej a behaviorálnej medicíny zapojená do klinickej implementácie projektu IMMERSE v Košiciach (WP7)

Dr. Glenn Kiekens

Postdoktorandský výskumný pracovník v Center for Contextual Psychiatry, a zapojený do klinických skúšok IMMERSE (WP7)

Rafael Bonnier

Doktorand v Center for Contextual Psychiatry, zapojený do klinických skúšok v Belgicku (WP7)

Laura Kundratova

Doktorand na Katedre sociálnej a behaviorálnej medicíny zapojený do klinickej implementácie projektu IMMERSE v Košiciach (WP7)

Adam Kurilla

Doktorand na Katedre psychológie,

zapojený do klinickej implementácie projektu IMMERSE v Bratislave (WP7)

Henrik Wasmus

Výskumná asistentka v CIMH, zapojená do pracovného tímu klinickej implementácie IMMERSE (WP7)

Prof. Michel Wensing

Zástupca riaditeľa Oddelenia General Practice and Health Services Research, expert na implementáciu projektu IMMERSE (WP7)

Prof. Anton Heretik

Profesor psychológie na Katedre

psychológie, zapojený do klinickej implementácie projektu IMMERSE v Bratislave (WP7)

Dr. Dagmar Breznoscakova

Vedúca výskumná pracovníčka na Katedre sociálnej a behaviorálnej medicíny zapojená do klinickej implementácie projektu IMMERSE v Košiciach (WP7)

Dr. Hoa Nguyen

Postdoktorandka v Research Unit in Health Economics and Health Financing, zapojená do ekonomického hodnotenia projektu IMMERSE (WP7)

Manuel Brenner

Doktorand na CIMH, zameraný na vývoj algoritmov umelej inteligencie pre WP7

Lena de Thurah

Doktorandka v Center for Contextual Psychiatry, zapojený do klinických skúšok v Belgicku (WP7)

Julia Schulte-Strathaus

Doktorandka na CIMH, zapojená do pracovného tímu klinickej implementácie IMMERSE (WP7)

Dr. Iveta Nagyova

Vedúca Katedry sociálnej a behaviorálnej medicíny zapojená do klinickej implementácie projektu IMMERSE v Košiciach (WP7)

Prof. Ján Pečeňák

Prednosta Psychiatrickej kliniky, Katedra psychiatrie, zapojený do klinickej implementácie projektu IMMERSE v Bratislave (WP7)

Dr. Valérie Louis

Vedúca výskumná pracovníčka

Research Unit in Health Economics and Health Financing, zapojená do ekonomického hodnotenia projektu IMMERSE (WP7)

Dr. Anita Schick

Postdoktorandská výskumná pracovníčka na oddelení Public Mental Health, zapojená do pracovného tímu Klinická implementácia IMMERSE (WP7)

Natália Čavojská

Doktorandka na Katedre psychológie,

zapojený do klinickej implementácie projektu IMMERSE v Bratislave (WP7)

Jessica Gugel

Doktorandka na CIMH, zapojená do pracovného tímu klinickej implementácie IMMERSE (WP7)

Koraima Sotomayor- Enriquez

Doktorandka na UEDIN, zapojená do klinickej implementácie IMMERSE (WP7)

Prof. Matthias Schwannauer

Profesor klinickej psychológie v Centre for Applied Developmental Psychology, zapojený do klinickej implementácie projektu IMMERSE (WP7)

Dr. Michal Hajdúk

Docent klinickej psychológie na Katedre psychológie, zapojený do klinickej implementácie projektu IMMERSE v Bratislave (WP7)

Dr. Simona Di Folco

Postdoktorandka na UEDIN,

zapojená do zisťovania skúsenosti aktérov a klinickej implementácie (WP5 a WP7)

Islay Barne

Doktorandka na UEDIN, zapojená do klinickej implementácie IMMERSE (WP7)

Daniel Dančík

Doktorand na Katedre psychológie,

zapojený do klinickej implementácie projektu IMMERSE v Bratislave (WP7)

Laura Kundratova

Doktorandka na Katedre sociálnej a behaviorálnej medicíny zapojený do klinickej implementácie projektu IMMERSE v Košiciach (WP7)

Lotte Uyttebroek

Výskumná asistentka v Center for Contextual Psychiatry, a zapojená do pracovného tímu Klinická implementácia IMMERSE (WP7)